Za stjecanje i održavanje u vrijednosti patenta i uporabnog modela u Hrvatskoj plaćaju se  naknade troškova upravnoga postupka u skladu s Uredbom o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, (NN br. 119/2021).

Tijekom postupaka koji se temeljem Zakona o patentu provode povodom zaštite izuma (patentom, uporabnim modelom, svjedodžbom o dodatnoj zaštiti odnosno upisom europskog patenta u registar patenata) potrebno je platiti naknade posebnih troškova bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda. Naknade troškova uplaćuju se izravno u državni proračun.

Navedenim su propisima predviđene određene olakšice, koje značajno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite izuma patentom.

Tako pojedine kategorije stranaka, uz podnošenje za to odgovarajućih dokaza, imaju pravo na umanjenje naknada troškova upravnog postupka, dok podnositelji prijava koji su ujedno i izumitelji plaćaju pojedine  troškove u iznosima umanjenim za 50%.


Prijave podnesene do 20. veljače 2020.I PATENT

 

1.      PRIJAVA PATENTA

Prilikom podnošenja prijave patenta potrebno je uplatiti naknadu troškova upravnoga postupka za formalno ispitivanje prijave patenta koja uključuje i prve dvije godine održavanja:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

 

 

 

NAKNADA TROŠKOVA

·         osnovna

1.200,00 kn

600,00 kn

·         za svaku stranicu prijave iznad tridesete stranice

5,00 kn

5,00 kn

·         za svaki patentni zahtjev iznad desetog

10,00 kn

10,00 kn

PRIJAVA PODNESENA ELEKTRONIČKIM PUTEM (e-Prijava) ILI U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

- 50%

- 50%

 

2.      ZAHTJEV ZA OBJAVU PRIJAVE PATENTA PRIJE ISTEKA 18 MJESECI OD PODNOŠENJA PRIJAVE

Ako podnositelj zatraži objavu prijave prije isteka roka od 18 mjeseci od datuma njena podnošenja Zavodu, mora za taj zahtjev uplatiti dvostruki iznos naknade troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave patenta koja se plaća prilikom podnošenja zahtjeva:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

 

 

 

NAKNADA TROŠKOVA

dvostruki iznos iz točke 1.

 

 

 

3.      ZAHTJEV ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU STANJA TEHNIKE

Podnositelj prijave patenta za koju Zavod utvrdi da je formalno uredna mora podnijeti zahtjev za izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike za izum čija se zaštita zahtijeva i platiti troškove njegove izrade. Podnositelj prijave može zatražiti da izvještaj o pretraživanju izradi ili Državni zavod za intelektualno vlasništvo ili Europski patentni ured:

a)     ZAHTJEV ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU STANJA TEHNIKE OD STRANE ZAVODA

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

2.000,00 kn

1.000,00 kn

 

b)    ZAHTJEV ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU STANJA TEHNIKE OD STRANE EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ (prebivalište ili glavno poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj)

- fizička osoba

- malo i srednje poduzeće

- visoko učilište

- javna istraživačka organizacija

- neprofitna organizacija

OSTALI

NAKNADA TROŠKOVA

471,20 EUR

2.340,00 EUR

 

4.      ZAHTJEV ZA IZRADU PISANOG MIŠLJENJA O PATENTIBILNOSTI (OPCIONALNO)

Podnositelj prijave može zatražiti neobavezno pisano mišljenje o patentibilnosti istovremeno sa zahtjevom za pretraživanje stanja tehnike ili 2 mjeseca nakon tog zahtjeva, te platiti troškove njegove izrade:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

800,00 kn

400,00 kn

 

5.      ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE POSTUPKA POTPUNOG ISPITIVANJA

U roku od 6 mjeseci od dana objave izvještaja o pretraživanju stanja tehnike podnositelj prijave mora podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje te platiti  naknadu troškova postupka njegova provođenja. Ako je na zahtjev podnositelja već ranije izrađeno pisano mišljenje o patentibilnosti, trošak potpunog ispitivanja niži je:

 

 

 

 

 


VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ (-50%)

NAKNADA TROŠKOVA

postupak potpunog ispitivanja

1.900,00 kn

950,00 kn

postupak potpunog ispitivanja kada je prethodno izrađeno pisano mišljenje o patentibilnosti

1.000,00 kn

500,00 kn

 

6.      OBJAVA PODATKA O PRIZNANJU PATENTA

Nakon donošenja rješenja o priznanju patenta potrebno je, po pozivu Zavoda uplatiti naknadu troškova za objavu patenta u službenom glasilu:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

160,00 kn

80,00 kn

 

7.      IZDAVANJE PATENTNOG SPISA

Za izdavanje patentnog spisa i njegovo ponovno izdavanje potrebno je uplatiti naknadu troškova:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

300,00 kn

150,00 kn

 

8.      IZDAVANJE ISPRAVE O PATENTU

Potrebno je uplatiti naknadu troškova za izdavanje isprave o patentu:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

NAKNADA TROŠKOVA

250,00 kn

250,00 kn

 

9.      ODRŽAVANJE PATENTA U VRIJEDNOSTI

Potrebno je platiti godišnju naknadu troškova za održavanje prava iz prijave i priznatog patenta. Naknada troška plaća se za treću i svaku sljedeću godinu računajući od datuma podnošenja prijave:

 

VRSTA OBVEZE

NAKNADA TROŠKOVA

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

za III. godinu

260,00 kn

130,00 kn

za IV. godinu

320,00 kn

160,00 kn

za V. godinu

440,00 kn

220,00 kn

za VI. godinu

560,00 kn

280,00 kn

za VII. godinu

640,00 kn

320,00 kn

za VIII. godinu

820,00 kn

410,00 kn

za IX. godinu

940,00 kn

470,00 kn

za X. godinu

1.200,00 kn

600,00 kn

za XI. godinu

1.500,00 kn

750,00 kn

za XII. godinu

1.800,00 kn

900,00 kn

za XIII. godinu

2.100,00 kn

1.050,00 kn

za XIV. godinu

2.300,00 kn

1.150,00 kn

za XV. godinu

2.600,00 kn

1.300,00 kn

za XVI. godinu

3.000,00 kn

1.500,00 kn

za XVII. godinu

3.500,00 kn

1.750,00 kn

za XVIII. godinu

4.600,00 kn

2.300,00 kn

za XIX. godinu

5.800,00 kn

2.900,00 kn

za XX. godinu

6.900,00 kn

3.450,00 kn

Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju

 

II UPORABNI MODEL

 

1.      PRIJAVA UPORABNOG MODELA

Prilikom podnošenja prijave uporabnog modela potrebno je uplatiti naknadu troškova upravnoga postupka za formalno ispitivanje prijave, ispitivanje pretpostavki za njegovu registraciju, uključujući i prve dvije godine njegova održavanja:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

760,00 kn

380,00 kn

PRIJAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (- 50%)

380,00 kn

190,00 kn

 

2.      OBJAVA PODATKA O REGISTRACIJI UPORABNOG MODELA

Nakon donošenja rješenja o registraciji uporabnog modela potrebno je, po pozivu Zavoda uplatiti naknadu troškova za objavu uporabnog modela u službenom glasilu:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

160,00 kn

80,00 kn

 

3.      IZDAVANJE SPISA UPORABNOG MODELA

Za izdavanje spisa uporabnog modela potrebno je uplatiti naknadu troškova:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

300,00 kn

150,00 kn

 

4.      IZDAVANJE ISPRAVE O UPORABNOM MODELU

Potrebno je uplatiti naknadu troškova za izdavanje isprave o uporabnom modelu:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ(- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

250,00 kn

250,00 kn

 

 

5.      ODRŽAVANJE UPORABNOG MODELA U VRIJEDNOSTI

Potrebno je platiti godišnju naknadu troškova za održavanje prava iz registriranog uporabnog modela. Naknada troška plaća se za treću i svaku sljedeću godinu računajući od datuma podnošenja prijave:

VRSTA OBVEZE

NAKNADA TROŠKOVA

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

(- 50%)

za III. godinu

260,00 kn

130,00 kn

za IV. godinu

320,00 kn

160,00 kn

za V. godinu

440,00 kn

220,00 kn

za VI. godinu

560,00 kn

280,00 kn

za VII. godinu

640,00 kn

320,00 kn

za VIII. godinu

820,00 kn

410,00 kn

za IX. godinu

940,00 kn

470,00 kn

za X. godinu

1.200,00 kn

600,00 kn

Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju

 

 

III SVJEDODŽBA O DODATNOJ ZAŠTITI

 

1.      ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE UVJETA ZA IZDAVANJE SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI, TISKANJE SVJEDODŽBE I OBJAVA

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

 

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

NAKNADA TROŠKOVA

3.000,00 kn

3.000,00 kn

 

2.      ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE UVJETA ZA PRODULJENJE TRAJANJA SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI I OBJAVA

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

NAKNADA TROŠKOVA

2.500,00 kn

2.500,00 kn

 

3.      TROŠKOVI ODRŽAVANJA TRAJANJA SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

VRSTA OBVEZE

NAKNADA TROŠKOVA

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

za I. godinu

12.000,00 kn

12.000,00 kn

za II. godinu

15.000,00 kn

15.000,00 kn

za III. godinu

18.000,00 kn

18.000,00 kn

za IV. godinu

21.000,00 kn

21.000,00 kn

za V. godinu

24.000,00 kn

24.000,00 kn

za VI. godinu

26.000,00 kn

26.000,00 kn

Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju

 

 

IV UPIS EUROPSKOG PATENTA U REGISTAR PATENATA

 

1.      ZAHTJEV ZA UPIS EUROPSKOG PATENTA

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar patenata priznatog europskog patenta potrebno je uplatiti naknadu troškova objave i tiskanja prijevoda patentnih zahtjeva europskog patenta na hrvatski jezik koja iznosi:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

NAKNADA TROŠKOVA

1.000,00 kn

1.000,00 kn

PRIJAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (- 50%)

500,00 kn

500,00 kn

 

2.      OBJAVA PODATAKA O IZMIJENJENOM EUROPSKOM PATENTU

Ako podnositelj zatraži objavu i tiskanje patentnih zahtjeva izmijenjenog europskog patenta odnosno njihovih ispravaka, potrebno je platiti sljedeće troškove:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ

NAKNADA TROŠKOVA

800,00 kn

800,00 kn

PRIJAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (- 50%)

400,00 kn

400,00 kn

 

 

 

ZA PRIJAVE PODNESENE DO  20. VELJAČE 2020.

 

 

ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE UVJETA ZA PRIZNANJE PATENTA

Nakon objave prijave u službenom glasilu podnositelj prijave koja je Zavodu podnesena do zaključno s 20. veljače 2020. godine može podnijeti jedan od zahtjeva za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta po izboru, za koji je potrebno uplatiti naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ

UJEDNO IZUMITELJ (- 50%)

NAKNADA TROŠKOVA

· 

za provedbu postupka potpunog ispitivanja

3.900,00 kn

1.950,00 kn

· 

bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsenzualni patent)

1.000,00 kn

500,00 kn

· 

provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje konsenzualnog patenta

2.600,00 kn

1.300,00 kn