Preuzimanja

Na stranici EPO-a nalazi se veći broj korisničkih uputa na engleskom jeziku. Na navedenoj stranici možete preuzeti i klijentski program eOLF.

Na stranici WIPO-a nalazi se veći broj korisničkih uputa na engleskom jeziku. Na navedenoj stranici možete preuzeti i klijentski program PCT-SAFE.

Ukoliko želite saznati više o PCT-SAFE klijentskom programu na WIPO stranici postoji online uputa (odaberite E-Learning Tutorial).

Odluka predsjednika Europskog patentnog ureda o elektroničkom podnošenju dokumenata.


 

Ispiši stranicu