Registracija smart kartice

Smart kartice izdane od strane EPO ureda mogu se koristiti za podnošenje prijava elektroničkim putem pri Zavodu koristeći se programima eOLF i PCT-SAFE. Sve smart kartice trebaju biti registrirane prije početka korištenja navedenih programa. Registracija traje samo nekoliko minuta nakon čega se može započeti s podnošenjem patentnih prijava i pripadajućih priloga.

Prije registracije smart kartice trebate od EPO ureda dobiti PIN kod.

Kartica mora biti umetnuta u čitač kartice i svi potrebni driveri za smart karticu moraju biti instalirani. Ovisno o tome koju verziju web preglednika koristite moguće je da se pojavi greška vezana za certifikat. U tom slučaju odaberite “Continue to this webpage”.

Nakon što uspješno registrirate vašu smart karticu imat ćete trenutni pristup servisu i moći ćete započeti s korištenjem programa za podnošenje prijave u elektroničkom obliku ovom Zavodu.

Registracija smart kartice

Ispiši stranicu