Program konvergencije

EUIPO-ov Program konvergencije, pokrenut 2011. godine, povezuje EUIPO s nacionalnim uredima nadležnima za zaštitu žigova i dizajna (uredima za intelektualno vlasništvo) te s udruženjima korisnika s namjerom stvaranja zajedničkih temelja na područjima gdje uredi za intelektualno vlasništvo primjenjuju različite prakse. Njime se nadopunjuju aktivnosti koje se provode u području razvoja zajedničkih informatičkih alata u sklopu Fonda za suradnju.

Zavod sudjeluje u sljedećim Programima konvergencije:

 • CP1. Usklađivanje prakse klasifikacije žigova (u odnosu na proizvode i usluge).
 • CP2. Konvergencija naslova (klasifikacijskih) razreda.
 • CP3. Apsolutni razlozi za odbijanje figurativnih žigova koji sadrže potpuno opisne riječi ili izraze.
 • CP4. Opseg zaštite žigova isključivo u crnoj i bijeloj boji i/ili nijansama sive.
 • CP5. Relativni razlozi – vjerojatnost dovođenja u zabludu (učinak nerazlikovnih/slabih komponenti).
 • CP6. Konvergencija u pogledu grafičkih prikaza dizajna.
 • CP7. Usklađivanje naznaka proizvoda (u klasifikaciji dizajna).
 • CP8. Uporaba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registriran.
 • CP9. Apsolutni razlozi za odbijanje trodimenzionalnih žigova koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada sam oblik nije razlikovan.
 • CP10. Kriteriji za procjenjivanje otkrivanja dizajna na Internetu
 • Provedba i kontinuitet zajedničkih praksi.
 • Prikaz novih vrsta žigova

Glavne prednosti koje programi osiguravaju korisnicima su sljedeće:

 • Jasnoća i transparentnost: kroz zajedničke komunikacijske inicijative dionike se pravovremeno obavješćuje o ostvarenom napretku, a informacije su objedinjene.
 • Kvaliteta i primjenjivost: učinkovit i djelotvoran pristup zaštiti koju osiguravaju sustavi registracije na nacionalnoj razini i na razini EU-a.
 • Pravna sigurnost: veća pravna sigurnost zahvaljujući većoj dosljednosti odluka donesenih na nacionalnoj razini i na razini EU-a.
 • Uštede vremena i smanjenje troškova: potencijalne uštede vremena pri obradi prijava i smanjenje troškova, kako za urede za intelektualno vlasništvo, tako i za podnositelje prijave.
   

CP1. Usklađivanje prakse klasifikacije žigova u odnosu na proizvode i usluge

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za žigove Europske unije, uključujući i Zavod, usuglasili su se oko zajedničke prakse u odnosu na:

CP2. Konvergencija naslova klasifikacijskih razreda

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za žigove Europske unije izradili su pregled načina na koji rješavaju specifične teme povezane s primjenom presude Europskog suda u slučaju C-307/10 „IP Translator“ i tumačenjem općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije:
Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator“  v.1.3 
Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator“  v.1.2


CP3. Apsolutni razlozi za odbijanje figurativnih žigova koji sadrže potpuno opisne riječi ili izraze

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, u pogledu apsolutnih razloga za odbijanje figurativnih žigova koji sadrže potpuno opisne riječi ili izraze:
Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi: Razlikovnost – figurativni žigovi koji sadrže opisne/nerazlikovne riječi
Često postavljana pitanja o zajedničkoj praksi


CP4. Opseg zaštite žigova isključivo u crnoj i bijeloj boji i/ili nijansama sive

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za žigove Europske unije, usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, u pogledu žigova u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje, vezano uz zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, relativne razloge i stvarnu uporabu.
Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi opsega zaštite žigova u crno-bijeloj („C&B”) boji


CP5. Relativni razlozi – vjerojatnost dovođenja u zabludu (učinak nerazlikovnih/slabih komponenti)

Uredi za žigove zemalja Europske unije, u okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, u pogledu utjecaja nerazlikovnih/slabih elemenata znakova pri utvrđivanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu (relativni razlozi).
Zajednička komunikacije o zajedničkoj praksi u pogledu relativnih razloga za odbijanje – vjerojatnost dovođenja u zabludu (utjecaj nerazlikovnih/slabih elemenata)
 

CP6. Konvergencija u pogledu grafičkih prikaza dizajna

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za dizajn Europske unije usuglasili su se oko zajedničke prakse, koju primjenjuje i Zavod, za grafičko prikazivanje dizajna u pogledu neutralne pozadine, ograničenja zaštite, vrste pogleda na dizajn i oblika prikaza.
Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi u pogledu grafičkih prikaza dizajna
Često postavljana pitanja o zajedničkoj praksi


CP7. Usklađivanje naznaka proizvoda u klasifikaciji dizajna

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, uredi za dizajn Europske unije usuglasili su se oko uspostavljanja zajedničke baze podataka naznaka proizvoda (DesignClass) i usuglašene prakse u odnosu na zajedničku klasifikaciju proizvoda vezanu uz registraciju dizajna.


CP8. Uporaba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registriran

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, u tijeku je usuglašavanje prakse ureda za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije oko određivanja kriterija procjene u kojoj  je mjeri oblik žiga kako se koristi na tržištu različit od oblika u kojem je registriran, kako bi se utvrdilo da li takva uporaba na tržištu predstavlja uporabu registriranog žiga  ili je promijenila razlikovni karakter registriranog žiga. Zavod sudjeluje u radu grupe stručnjaka koja radi na izradi zajedničke komunikacije.


CP9. Apsolutni razlozi za odbijanje trodimenzionalnih žigova koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada sam oblik nije razlikovan

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, u tijeku je usuglašavanje ureda za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije oko zajedničke prakse u pogledu apsolutnih razloga za odbijanje trodimenzionalnih žigova koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada je sam oblik nerazlikovan. Zavod prati aktivnosti rada grupe stručnjaka koja radi na izradi zajedničke komunikacije.


CP10. Kriteriji za procjenjivanje otkrivanja dizajna na Internetu

U okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, u tijeku je usuglašavanje prakse nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo država članica Europske unije i kreiranje dokumenta Zajedničke prakse u odnosu na otkrivanje javnosti dizajna putem Interneta. Projekt obuhvaća identifikaciju vrsta dokaza o podacima dobivenima na Internetu, određivanje uvjeta i preporuka za dokaze, analizu relevantnih čimbenika za procjenu učinkovitog otkrivanja specijaliziranim krugovima, pojašnjenje načina za utvrđivanje datuma otkrivanja i identifikaciju posebnih odredbi koje se odnose na društvene medije. Zavod sudjeluje u radu grupe stručnjaka koja radi na izradi zajedničke komunikacije.


Prikaz novih vrsta žigova

Uredi nadležni za registraciju žigova država članica Europske unije usvojili su Zajedničku komunikaciju o prikazu novih vrsta žigova koja sadrži detaljne definicije vrsta žigova i uvjete prikaza, uključujući prihvatljive formate elektroničkih datoteka, za nove vrste žigova (slijedom Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica u žigovima).

 

Ispiši stranicu