Pretraživanja žigova za skupinu zemalja srednje Europe u okviru usluge CETMOS

INCENTIV u suradnji s drugim uredima za intelektualno vlasništvo pruža zajedničku srednjeeuropsku uslugu pretraživanja žigova CETMOS (Central European Trade Mark Observation Service).
Usluga CETMOS nudi provjeru već postojećih odnosno ranijih prava na žig ponudom pretraživanja u nacionalnim i međunarodnim registrima žigova 9 zemalja srednje Europe: Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji, kao i u registru žigova Zajednice koji vrijede na teritoriju Europske unije.
Pretraživanja provode uredi za industrijsko vlasništvo u svakoj državi, koristeći podatke iz svojih registara žigova, tako da su dobiveni rezultati uvijek iz ažurnih baza podataka. Usluga pretraživanja pruža se prema strogim pravilima upravljanja kvalitetom i uključuje stručnjake sa velikim iskustvom stečenim u postupcima registracije žigova.
Dovoljno je podnijeti jedinstveni zahtjev za CETMOS uslugu pretraživanja žigova koja se provodi u svim navedenim zemljama. Zahtjev se podnosi isključivo elektroničkim putem na internetskoj adresi www.cetmos.eu, a rezultat pretraživanja također se korisniku dostavlja elektroničkim putem. Na taj je način rok izvršenja usluge konkurentan: najdulje 6 tjedana, a u praksi može biti i kraći.
Izvješće o pretraživanju sadrži ranije žigove istovjetne ili slične znaku naznačenom u zahtjevu za pretraživanje, sa rezultatima u zasebnim tablicama za svaku državu, uključujući i najvažnije podatke o nositelju žiga. Usluga se pruža isključivo na engleskom jeziku, no detaljne informacije o usluzi mogu se dobiti i na 9 drugih jezika izravno od ureda sudionika, na službenom jeziku te države.

Troškovi CETMOS usluge iznose 310 EUR (osnovna cijena) + 62 EUR (20 % PDV), što ukupno iznosi 372 EUR. Troškovi se uplaćuju isključivo na:

Banka:                BAWAG P.S.K.
Broj računa:       PSK 92 700 600BLZ 60000
IBAN:                   AT236000000092700600
SWIFT/BIC:        OPSKATWW

Plaćanje je obvezno po primitku računa. Isporuka rezultata pretraživanja izvršit će se nakon što uplata traženog iznosa bude izvršena na naznačeni račun. Napomena: sve eventualne dodatne troškove prijenosa sredstava na bankovni račun obavezan je platiti korisnik usluge.
Za dodatne informacije na hrvatskom jeziku o usluzi CETMOS posjetite INCENTIV ili se obratite na telefon (01) 61 09 825.
 

Ispiši stranicu
Brzi pretražnik pojmova:

Kalkulator valuta

Iznos: EUR
HRK
Po srednjem tečaju HNB na dan 30.10.2020.