Prava organizacija za radiodifuziju

Isključiva prava organizacija za radiodifuziju (davanje odobrenja ili zabrane) odnose se na:

  1. reemitiranje svojih emitiranja bežično i putem žica,
  2. fiksiranje svojih emitiranja,
  3. reproduciranje svojih fiksiranih emitiranja,
  4. distribuiranje, osim prava iznajmljivanja i javne posudbe, svojih fiksiranih emitiranja,
  5. javno priopćavanje svojih emitiranja, ako je takvo priopćavanje pristupačno javnosti uz plaćanje ulaznice,
  6. stavljanja na raspolaganje javnosti svojih fiksiranih emitiranja.

Kabelski distributer koji samo obavlja retransmisiju radiodifuzijskih emitiranja nije organizacija za radiodifuziju.

Trajanje prava je 50 godina računajući od prvog emitiranja.

Ispiši stranicu