Pristojbe i troškovi

Za stjecanje i održavanje u vrijednosti patenta ili uporabnog modela u Hrvatskoj plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu s posebnim propisima.

Tijekom postupka po prijavama za priznanje patenta, odnosno registracije uporabnog modela potrebno je platiti propisane pristojbe i naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.

Navedenim su propisima predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite izuma patentom.

Tako su pojedine kategorije (pristojbenih) obveznika, uz obvezno podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja, oslobođene u cijelosti obveze plaćanja upravnih pristojbi, odnosno djelomično oslobođene od plaćanja naknada troškova upravnog postupka (plaćaju 25% od propisanih iznosa), dok podnositelji prijava koji su ujedno i izumitelji plaćaju pojedine pristojbe odnosno troškove u iznosima umanjenim za 50%.

Osim toga, posebna se olakšica predviđa za podnošenje prijave elektroničkim putem, korištenjem usluge e-Prijava, odnosno za podnošenje prijave u digitalnom obliku, kada se troškovi umanjuju za 50%.

Općenito 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi i/ili posebnih troškova postupka

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za postupke priznanja prava

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za informacijske usluge i publikacije 

Aplikacija za generiranje POZIVA NA BROJ

 

Patenti 

Letak PATENTI - popis osnovnih troškova

Letak UPORABNI MODELI - popis osnovnih troškova

Letak SVJEDODŽBA O DODATNOJ ZAŠTITI - popis osnovnih troškova

Pregled pristojbi i troškova

 

Ispiši stranicu