Mogući načini ispitivanja prijave

Podnositelj prijave na raspolaganju su dva moguća zahtjeva za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:

1. zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunoga ispitivanja prijave patenta, ili

2. zahtjev za priznanje patenta bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent).

Ako u propisanom roku ne bude podnesen jedan od navedenih zahtjeva, i uplaćena odgovarajuća pristojba i naknada troškova postupka, prijava patenta smatrat će se povučenom, a Zavod će obustaviti postupak za priznanje patenta.

Postupak potpunog ispitivanja prijave patenta je postupak ispitivanja koji podrazumijeva ispitivanje zadovoljava li predmetni izum uvjete novosti, inventivne razine i industrijske primjenjivosti. Patentna zaštita za patent na temelju rezultata potpunog ispitivanja može trajati 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta.

Konsenzualni patent priznaje se bez provjere novosti i inventivnosti za izume koji nisu izuzeti iz zaštite patentom. Patentna zaštita za konsenzualni patent koji je tzv. neprovjereni patent može trajati 10 godina od datuma podnošenja prijave patenta, ako na zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta objavljen u službenom glasilu Zavoda nije podnesen prigovor.

Ispiši stranicu