Postupak ispitivanja i priznanja patenta

Nakon podnošenja jednog od navedenih zahtjeva za ispitivanje, Zavod provodi odgovarajući postupak ispitivanja sadržaja patentne prijave. Ovisno o odabranom postupku ispitivanja, postupak u pravilu rezultira ili priznavanjem patenta za predloženi izum, ukoliko su zadovoljeni propisani uvjeti, odnosno odbijanjem zahtjeva za priznanje patenta, ukoliko ti uvjeti nisu zadovoljeni.

Ako je odgovarajućim postupkom utvrđeno da prijava zadovoljava propisane uvjete, Zavod dostavlja podnositelju prijave na suglasnost tekst prijave koju namjerava priznati, te se nakon dobivene suglasnosti i podmirenja propisanih troškova izdaje rješenje o priznanju patenta, patent se upisuje u Registar patenata te se na zahtjev izdaje odgovarajuća Isprava o patentu i patentni spis.

Nakon podmirenja troškova postupka, u službenom glasilu Zavoda se objavljuju podaci o priznatom patentu. 

Ispiši stranicu