Pristojbe i troškovi

 

Za stjecanje i održavanje u vrijednosti patenta u Hrvatskoj plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu sa posebnim propisima.

Tijekom postupka za priznanje patenta potrebno je platiti propisane pristojbe (izravno u državni proračun), i naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga (na račun Zavoda), bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.

Navedenim su propisima predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite izuma patentom.

Tako su pojedine kategorije (pristojbenih) obveznika, uz obavezno podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja, oslobođene u cijelosti obveze plaćanja upravnih pristojbi, odnosno djelomično oslobođene od plaćanja naknada troškova upravnog postupka, dok podnositelji prijava koji su ujedno i izumitelji plaćaju pojedine pristojbe odnosno troškove u iznosima umanjenim za 50%.

Osim toga, posebna se olakšica predviđa za podnošenje prijave elektroničkim putem, korištenjem usluge e-Prijava, odnosno za podnošenje prijave u digitalnom obliku, kada se troškovi umanjuju za 50%.

 

Općenito 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi i/ili posebnih troškova postupka

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za postupke priznanja prava  

Letak "PRIMJER POPUNJENIH UPLATNICA"  za informacijske usluge i publikacije 

Aplikacija za generiranje POZIVA NA BROJ

 

Patenti 

Letak PATENTI - popis osnovnih troškova

Pregled pristojbi i troškova

Ispiši stranicu