Praćenje patenta i povrede

Patent predstavlja privatno vlasništvo njegovog nositelja, te je stoga odgovornost održavanja patenta u vrijednosti, te praćenje eventualnih povreda na tržištu i poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji sa svrhom sprečavanja povrede stvar samog nositelja patenta.

Patentna zaštita prestaje:

 • Protekom roka trajanja patenta
  Patent traje 20 godina od dana podnošenja prijave, konsenzualni patent traje 10 godina od dana podnošenja prijave.
 • Prestankom vrijednosti patenta
  Nositelj patenta treba sam voditi računa o rokovima za podmirenje troškova godišnjeg održavanja patenta  te podmiriti odgovarajuće troškove prije istjecanja tih rokova. Troškove održavanje patenta moguće je podmiriti i u dodatnom roku od šest mjeseci, ali tada uz plaćanje dvostrukih iznosa troškova.
 • Odricanjem
  Nositelj patenta može se na temelju pisane izjave u bilo kojem trenutku trajanja zaštite odreći patenta.
 • Poništajem rješenja o priznanju
  Patent koji nije bio priznat u skladu sa zakonskim odredbama može biti poništen u posebnom postupku, koji se pokreće na prijedlog bilo koje fizičke ili pravne osobe ili državnog odvjetnika. 

U slučaju povrede prava patenta, nositelju patenta su na raspolaganju pravne mjere protiv prekršitelja propisane Zakonom o patentu. S obzirom na složenost ovakvih pravnih postupaka i moguće protumjere od strane prekršitelja, ako niste poznavatelj patentnog prava, preporučljivo je u tom slučaju potražiti pomoć profesionalnih zastupnika.

Ispiši stranicu