Održavanje žiga

Žig predstavlja privatno pravo njegovog nositelja, te je stoga odgovornost održavanja žiga u vrijednosti, te praćenje eventualnih povreda na tržištu i poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji sa svrhom sprečavanja povrede stvar samog nositelja žiga.

Vrijednost žiga može prestati na više načina:

 • Neprodužavanjem vrijednosti po istjecanju perioda zaštite
  Nositelj žiga treba sam voditi računa o istjecanju perioda zaštite, te podnijeti zahtjev za produženje vrijednosti prije istjecanja tog perioda. Zahtjev za produženje vrijednosti može se podnijeti i u dodatnom roku od šest mjeseci, ali tada uz plaćanje dvostrukih iznosa pristojbe i naknade troškova.

 • Opozivom
  Nositelj je dužan žig upotrebljavati, te brinuti da žig ne dovodi javnost u zabludu ili u trgovini postane uobičajen naziv za proizvode i/ili usluge za koje je registriran.
  Zainteresirana osoba može Zavodu podnijeti zahtjev za opoziv žiga, a nositelj je u tom slučaju dužan dokazati stvarnu uporabu žiga u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje je registriran, ili opravdati navedene razloge za opoziv

 • Odricanjem
  Nositelj žiga može se na temelju pisane izjave u bilo kojem trenutku trajanja zaštite odreći žiga u cijelosti ili u odnosu na neke proizvode i/ili usluge.

 • Proglašenjem ništavim rješenja o registraciji
  Žig koji nije bio registriran u skladu sa zakonskim odredbama može biti poništen u posebnom postupku, koji se pokreće po službenoj dužnosti, na zahtjev državnog odvjetnika ili zainteresirane osobe.

Ispiši stranicu

Korisne poveznice

Elektronička platforma Enforcement Datebase (EDB)

 

Brzi pretražnik pojmova: