27 | 03 | 2017

DZIV objavio izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnosti na portalu „e-Savjetovanja“


Državni zavod za intelektualno vlasništvo dana 26. ožujka 2017. godine zatvorio je, a 27. ožujka 2016. godine objavio izvješća o provedenim savjetovanjima na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“. Izvještaji su objavljeni za sljedeća savjetovanja sa zainteresiranom javnosti:
 

 

Ispiši stranicu