10 | 04 | 2019

DZIV objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga pravilnika o žigu na portalu „e-Savjetovanja“


Državni zavod za intelektualno vlasništvo dana 8. travnja 2019. godine zatvorio je, a 10. travnja 2019. godine objavio izvješće o provedenom savjetovanju na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“ o Nacrtu prijedloga pravilnika o žigu (Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o žigu).

 

Ispiši stranicu