18 | 05 | 2018

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


KLASA: 112-01/18-010/0006
URBROJ: 559-08/4-18-003
Zagreb, 17. svibnja 2018.

 

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave za popunjavanje radnog mjesta primjenom klauzule 2 za 1 KLASA: 112-02/18-01/450, URBROJ: 515-03-01-02/18-2 od 9. svibnja 2018. godine, Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Opis poslova

Prijavni obrazac
 

 

Ispiši stranicu