23 | 02 | 2017

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


KLASA: 112-01/17-010/0001
URBROJ: 559-08/4-17-003
Zagreb, 15. veljače 2017.

 

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), Državni zavod za intelektualno vlasništvo temeljem suglasnosti Ministarstva uprave od dana 6. veljače 2017., KLASA: 112-01/16-01/475, URBROJ: 515-04-01-02/5-17-10 raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Prijavni obrazac
 

Ispiši stranicu