10 | 07 | 2017

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


KLASA: 112-01/17-010/0006
URBROJ: 559-01/3-17-004
Zagreb, 5. srpnja 2017.

 

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), Državni zavod za intelektualno vlasništvo temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu od dana 14. lipnja 2017., KLASA: 112-02/16-01/373, URBROJ: 515-04-01-02/1-17-115 raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Prijavni obrazac
 

 

Ispiši stranicu