21 | 09 | 2017

Nova verzija sustava e-Prijava


S ciljem jednostavnijeg i efikasnijeg korištenja, od 20. rujna 2017., u produkciji je nadograđena elektronička usluga e-prijava. Nova verzija uključuje sljedeće funkcionalnosti:

  • Prijava u sustav putem korisničkog imena i lozinke
  • Svi korisnici mogu pratiti statuse svojih predmeta u sustavu
  • Registracija digitalnih certifikata direktno kroz sustav
Više o novim funkcionalnostima kao i korisničkim postavkama za rad u sustavu pročitajte u korisničkim i tehničkim uputama.
 
Ispiši stranicu