03 | 09 | 2019

Obavijest o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u području intelektualnog vlasništva

Ilustracija: Freeimages.com/Kerbstone

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (dalje: Ujedinjena Kraljevina) je 29. ožujka 2017. obavijestila Europsku uniju o namjeri povlačenja iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (dalje: Euratom) na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Posljedica navedene obavijesti je da će Ujedinjena Kraljevina prestati biti država članica Europske unije i postat će tzv. treća zemlja*. Kako bi se spriječili poremećaji i zajamčila pravna sigurnost građanima i poslovnim subjektima te pravosudnim i upravnim tijelima u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini, pristupilo se sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (dalje: Sporazum o povlačenju) kojim se utvrđuje prijelazno odnosno provedbeno razdoblje nakon 29. ožujka 2019., unutar kojeg bi se pravo Europske unije, uključujući međunarodne sporazume, trebalo i dalje primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini (tzv. uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije). Ujedinjena Kraljevina je dva puta zatražila produljenje razdoblja iz članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji, a Europsko vijeće je 11. travnja 2019. donijelo odluku kojom se to razdoblje dodatno produljuje do 31. listopada 2019. To znači da ako navedeni Sporazum o povlačenju ne bude ratificiran ili Ujedinjena Kraljevina ne zatraži treće produljenje, s kojim se Europsko vijeće (članak 50.) mora jednoglasno složiti, propisi Europske unije i Euratoma će se od 1. studenog 2019. u cijelosti prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu*. Ako Ujedinjena Kraljevina u bilo kojem trenutku prije 31. listopada 2019. ratificira Sporazum o povlačenju, povlačenje će se provesti prvog dana mjeseca koji slijedi nakon završetka postupka ratifikacije.

Iz razloga nužne pripreme privatnih subjekata za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, a pogotovo s obzirom na sve veću neizvjesnost oko tzv. urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, dostavljamo korisne informacije o pravnim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u području intelektualnog vlasništva, koje su objavile Europska komisija i Ured za intelektualno vlasništvo Ujedinjene Kraljevine. 

* osim ako u međuvremenu ne bude donesena drugačija odluka 

AUTORSKO I SRODNA PRAVA:

Ujedinjena Kraljevina i Europska unija su ugovorne stranke mnogih multilateralnih ugovora o autorskom pravu te će se nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na međusobni odnos u određenim područjima autorskog i srodnih prava primjenjivati navedeni ugovori. No, međunarodni ugovori ne pružaju uvijek zaštitu iste vrste ili razine kao što je ona utvrđena zakonodavstvom Europske unije. Osim toga, zakonodavstvom Europske unije predviđene su posebne prekogranične mjere namijenjene nositeljima prava ili korisnicima na unutarnjem tržištu i/ili ostvarivanju prava za koje ne postoje odgovarajuće odredbe u međunarodnim konvencijama. Koje će biti posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u određenim aspektima autorskog i srodnih prava (npr. u odnosu na organizacije za radiodifuziju, kolektivno ostvarivanje prava (prava na internetsko korištenje glazbenih djela), djela siročad, korištenje autorskih djela za potrebe osoba koje su slijepe, imaju oštećenje vida ili druge poteškoće u korištenju tiskanih izdanja, prenosivost internetskog sadržaja i pravo proizvođača baza podataka), bilo sa Sporazumom ili bez Sporazuma o povlačenju, možete prčitati na sljedećim poveznicama:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Autorsko pravo bez Sporazuma o povlačenju
-     obavijesti Europske komisije: Obavijest sudionicima - Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i pravila EU-a u području autorskog prava

ŽIG I DIZAJN:

Žigovi Europske unije i registrirani dizajni Zajednice koji su registrirani u skladu s pravom Unije te neregistrirani dizajni Zajednice koji su učinjeni dostupnima javnosti na način predviđen pravom Unije prije datuma povlačenja i dalje će biti valjani u državama članicama EU-27, ali od datuma povlačenja više neće imati učinak u Ujedinjenoj Kraljevini već će im biti priznato jednakovrijedno pravo uz najmanje moguće administrativno opterećenje. O ostalim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (sa Sporazumom ili bez Sporazuma o povlačenju) u navedenom području možete pročitati na sljedećim poveznicama:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Pravo žigova i dizajna bez Sporazuma o povlačenju
-    obavijesti Europske komisije: Obavijest sudionicima - Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i propisi EU-a o žigovima i dizajnu Zajednice na temelju Uredbe (EU) 2017/1001 o žigu Europske unije i Uredbe (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice
-    Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo: Učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije - EUTMs & RCDs

PATENTI:

Dio sustava patentne zaštite koji je uređen multilateralnim ugovorima kojih su Ujedinjena Kraljevina i druge države članice stranke, ostat će nepromijenjen. O mogućim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevice iz Europske unije (sa Sporazumom ili bez Sporazuma o povlačenju) u dijelu sustava patentne zaštite koji proizlazi iz EU zakonodavstva, ponajviše vezano uz svjedodžbu o dodatnoj zaštiti, možete pročitati na sljedećim poveznicama:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Patenti – bez Sporazuma o povlačenju
-    obavijesti Europske komisije: Obavijest sudionicima - Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i zakonodavstvo EU-a u području svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove i za sredstva za zaštitu bilja

ISCPRLJENJE PRAVA:

U odnosu na iscrpljenje prava koja proistječu iz prava intelektualnog vlasništva, povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije imat će za posljedicu da stavljanjem proizvoda na tržište Ujedinjene Kraljevine od strane samog nositelja prava intelektualnog vlasništva ili uz njegovo odobrenje, neće biti iscrpljena prava na području neke od država članica Europske unije odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Više o tome pročitajte na poveznici:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Iscrpljenje prava intelektualnog vlasništva – bez Sporazuma o povlačenju

 

Ispiši stranicu