14 | 07 | 2017

Objavljene Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova


Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori br. 6/2017 od 28. lipnja 2017. godine objavljene Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 14. listopada 2015. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku.
Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova je 14. listopada 2015. usvojila Skupština Posebne unije za međunarodnu registraciju žigova (Madridska Unija) na svojoj četrdeset i devetoj (21. redovitoj) sjednici održanoj od 5. do 14. listopada 2015. godine, a stupile su na snagu 1. travnja 2016. godine.

Nadalje, obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori br. 6/2017 od 28. lipnja 2017. godine objavljene Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 11. listopada 2016. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku.
Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova je 11. listopada 2016. usvojila Skupština Posebne unije za međunarodnu registraciju žigova (Madridska Unija) na svojoj petnaestoj (29. izvanrednoj) sjednici održanoj od 3. do 11. listopada 2016. godine, a stupile su na snagu 1. srpnja 2017. godine.

 

Ispiši stranicu