11 | 12 | 2017

Posjet delegacije Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore DZIV-u


Prošli tjedan u razdoblju 7. - 8. prosinca 2017. Državni zavod za intelektualno vlasništvo bio je domaćin posjetu delegacije Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore pod vodstvom ravnateljice Zavoda gđe Valentine Radulović Šćepanović.

U okviru posjeta predstavljen je rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te su kolege iz Crne Gore upoznati s radom Sektora za žigove osobito u pogledu apsolutnih i relativnih razloga za odbijanje registracije žiga i postupanjem po zahtjevima za prijenos prava te potom općenito sa sustavom zastupanja u području prava industrijskog vlasništva. Prilika je iskorištena da se dogovori i daljnja edukacija o Međunarodnoj klasifikaciji figurativnih elemenata žigova (Bečka klasifikacija) koja će se održati iduće godine u okviru INCENTIV-a.

Ovo je bila još jedna prilika da se nastavi uspješna suradnja DZIV-a sa crnogorskim zavodom.

 

Ispiši stranicu