07 | 03 | 2017

Potpora kandidatima za polaganje ispita za europskog patentnog zastupnika


Europski ured za patente (EPO) temeljem Plana strateške suradnje sa zemljama članicama EPO-a nastavlja s provođenjem Projekta potpore (potencijalnim kandidatima) u pripremama za polaganje Ispita za europskog patentnog zastupnika (European Qualifying Examination - EQE).

Projekt je započeo 2012. godine, a do 1. siječnja 2017. godine ukupno 91 polaznik iz 17 različitih zemalja nalazi se u nekoj od faza obuke (među njima i dva hrvatska polaznika !), dok je njih 16 uspješno položilo EQE i kvalificiralo se za europskog patentnog zastupnika.

Projekt je namijenjen prvenstveno članicama EPO-a koje imaju manje od 5 europskih zastupnika koji su položili taj ispit.

Republika Hrvatska, zajedno s ostale 22 zemlje članice, kvalificirana je za taj Projekt, uzevši u obzir da je u ovom trenutku svih 23 patentnih zastupnika iz Hrvatske upisano u registar europskih patentnih zastupnika temeljem takozvane „grandfather“ klauzule predviđene člankom 134(3) Konvencije o priznavanju europskih patenata (EPC). To znači da u ovom trenutku niti jedan ovlašteni zastupnik iz Republike Hrvatske još nije položio EQE.

Projekt potpore u pripremi kandidata za polaganje EQE-a ima za cilj dugoročno osigurati dostatnu i kvalitetnu infrastrukturu profesionalnih zastupnika s položenim  EQE na području Europe, omogućiti podnositeljima prijava pristup zastupnicima s položenim EQE u svim zemljama članicama, te omogućiti veću prolaznost kandidata na ispitu bez snižavanja kvalitete EQE. Nadalje, smisao Projekta je promicanje uloge nacionalnih patentnih ureda u razvoju i potpori nacionalne infrastrukture profesionalnih patentnih zastupnika kao i promocija ove struke u cjelini.

Kandidatima se pruža sveobuhvatna priprema i obuka za polaganje EQE-a, osiguravajući tzv „coaching“ program s redovitim kontaktima između kandidata i trenera, te poticajnim stipendiranjem polaznika obuke.

U svakoj godini trajanja projekta nova klasa od najviše 24 polaznika iz svih kvalificiranih zemalja članica EPO-a započet će trogodišnje sudjelovanje u projektu. Obuka za pristupanje EQE pred-ispitu u 2018. godini započinje u rujnu 2017. godine.

U tekućoj godini DZIV ima namjeru uputiti 2 kandidata za polaganje EQE-a, po jednog iz područja elektrotehnike/strojarstva i kemije, kojega će odabrati Izborno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika DZIV-a, i Komore zastupnika u području industrijskog vlasništva u RH, a o čijem će definitivnom izboru odlučiti EPO.

Obuka se odvija u dvije faze koje se protežu na tri akademske godine:
1.    u prvoj se polaznici obuke pripremaju za polaganje pred-ispita (prva godina)
2.    u drugoj fazi, koja traje dvije godine, se polaznici pripremaju za polaganje EQE-a glavnog ispita (radovi A, B i D u drugoj godini obuke, rad C u trećoj godini obuke).

Koje uvjete kandidat mora ispunjavati

Kandidat koji se namjerava prijaviti za sudjelovanje u projektu mora imati stalno boravište i mora biti zaposlen u nekoj od država članica EPO-a. Kandidat se uključuje u projekt u godini koja prethodi godini u kojoj namjerava polagatI pred-ispit. Drugim riječima, kandidat mora na datum polaganja EQE pred-ispita imati u potpunosti završenu obuku i mora imati puni radni staž u trajanju od dvije godine (v. članak 11.7 Regulation on the European qualifying examination for professional representatives), odnosno, kandidat mora registrirati svoju kandidaturu sukladno pravilu 28. Implementing provision to the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives. 

Kako se prijaviti za sudjelovanje u Projektu

Potencijalni EQE polaznici moraju ispuniti prijavu za CSP putem predviđenog obrasca, i poslati ga, zajedno s dokazom o stalnom boravištu i motivacijskim pismom direktno Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (Zavod).

Pored toga polaznici trebaju prijavi priložiti pismo odgovorne osobe u tvrtki u kojoj su zaposleni iz kojega proizlazi da će tvrtka podržati njihovo sudjelovanje u svim aktivnostima koje su događaju unutar Projekta. Prijavitelji mogu očekivati sudjelovanje u kratkom telefonskom razgovoru s predstavnikom Odbora za stručno obrazovanje (PEC) Europskog patentnog instituta.

Upozoravaju se kandidati da prije podnošenja prijave za sudjelovanje u Projektu potpore CSP moraju prethodno uspješno podnijeti prijavu EPO-u za polaganje EQE pred-ispita u 2018. godini.

Ovim se putem pozivaju svi kandidati koji su prethodno podnijeli EPO-u prijavu[1] za polaganje EQU pred-ispita u 2017. godini, a zainteresirani su za sudjelovanje u projektu potpore u pripremi polaznika za polaganje EQE-a, da svoje prijave za sudjelovanje dostave DZIV-u najkasnije do petka, 12. svibnja 2017. godine na adresu: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: EQU - CSP.

Ističemo da je prije podnošenja prijave važno dobro proučiti sve pojedinosti u vezi ovog projekta, a posebice uvjete kojima valja udovoljiti kao potencijalni sudionik u projektu. Te su pojedinosti objavljene na internetskim stranicama EPO-a.

EQE Candidate Support Project (CSP) – Frequently asked questions

Prijava se podnosi DZIV-u putem obrasca: EQE Candidate Support Project, Application Form 2017.

Detalji o CSP projektu mogu se naći ovdje.

 


[1] Rok za podnošenja te prijave je od 3.travnja do 2.lipnja 2017. godine

 

Ispiši stranicu