08 | 03 | 2019

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o žigu


Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je dana 8. ožujka 2019. godine, otvorio novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja"

Savjetovanje će biti otvoreno do 8. travnja 2019. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

 

Ispiši stranicu