15 | 09 | 2017

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2018. godinu


Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao stručni nositelj izrade propisa, svake godine u okviru svojeg djelokruga, utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti. Navedeni Prijedlog plana, podloga je za izradu Plana zakonodavnih aktivnosti koji na prijedlog Ureda za zakonodavstvo donosi Vlada Republike Hrvatske.

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.
 
Sukladno navedenom dana 15. rujna 2017. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, otvorio je savjetovanje:
Savjetovanje će biti otvoreno do 30. rujna 2017. godine.
 
Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.
 
Ispiši stranicu