14 | 06 | 2017

U Zagrebu 13. lipnja održan okrugli stol Postupci patentiranja u području biotehnologije


Kao doprinos jačanju područja biotehnologije u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Europskog patentnog ureda (EPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV) u Zagrebu je 13. lipnja  2017. godine održan okrugli stol pod nazivom „Postupci patentiranja u području biotehnologije“ (Patenting procedures relating to biotechnology).

Cilj okruglog stola je razvoj platforme za razmjenu znanja i prakse u ovom značajnom i vrlo kompleksnom području, podizanje javne svijesti o mogućnostima i specifičnostima patentiranja izuma iz područja biotehnologije te upoznavanje s praksom Europskog patentnog ureda i DZIV-a kao nacionalnog ureda koji provode postupke zaštite patenata.

U uvodnom dijelu okruglog stola stručnjaci iz EPO-a i DZIV-a prikazali su uvjete koje je potrebno ispuniti za patentnu zaštitu biotehnoloških izuma, kao i način klasificiranja i ispitivanja patentnih prijava iz predmetnog područja pred EPO-om i DZIV-om. Izložen je pregled postupaka po prigovoru na odluke u postupku zaštite patentnom i žalbenih postupaka koji su vođeni pred EPO-om, te statistički podaci o patentnim prijavama i priznatim patentima iz predmetnog područja.
U drugom dijelu okruglog stola održana je panel rasprava radi razmjene mišljenja i stajališta sudionika o praktičnim iskustvima u patentnoj zaštiti u ovom području, o recentnim slučajevima vezanim uz patentiranje biljaka, bitno bioloških postupaka, nukleotidnih sekvenci i drugom, te o odlukama Žalbenih vijeća EPO-a o po prijavama koje su bile protivne javnom poretku ili moralu. Sudionici panela su se osvrnuli i na statističke podatke u RH i na moguće razloge vrlo ograničenog broja prijava iz područja biotehnologije, koje se to kompanije, odnosno znanstvene i obrazovne institucije javljaju kao potencijalni prijavitelji i koji su specifični uvjeti koji mogu biti nepovoljni za gospodarski, kao i znanstveno-istraživački sektor u zemlji.

Ovaj je događaj bio namijenjen predstavnicima industrije i poduzetništva, znanstvenoistraživačkim te potpornim organizacijama za transfer tehnologije i inovacije, nadležnim državnim tijelima, patentnim zastupnicima te ostaloj zainteresiranoj stručnoj javnosti.

Okruglom stolu prethodila je vrlo uspješna i stručna interna rasprava između ispitivača EPO-a i DZIV-a koja je održana 12. lipnja 2017. u prostorijama DZIV-a, a na kojoj su stručnjaci međusobno razmijenili iskustva i mišljenja o aktualnostima u patentnim postupcima u području biotehnologije u svrhu ujednačavanja prakse u ovom vrlo važnom i delikatnom području na razini svih država članica europskog patentnog sustava.
 

Ispiši stranicu