Patent

Službena i komercijalna izdanja
 

Međunarodna klasifikacija patenata (8. izdanje u tiskanom obliku - osnovna razina)

Nerevidirana interaktivna verzija MKP-a (verzija 2008.1)

Priručnik za pretraživanje i ispitivanje u području patenata

   

Informativna i promotivna izdanja
 

Brošura "Što je patent?"

Brošura "espa@cenet"

Pretraživanje patenata - Letak

Publikacija "Kako ostvariti Europski patent"

Ispiši stranicu