Žig ("trademark")

                         

Službena izdanja

   
Nicanska klasifikacija (11. izdanje, verzija 11-2018)  
Priručnik za ispitivanje žigova
     

Informativna i promotivna izdanja

   
Brošura "Što je žig?"  
Pretraživanje žigova - Letak  
Brošura CETMOS  

 

Ispiši stranicu