EU propisi

 

EU propisi

 

NAZIV PROPISA

PODACI O OBJAVI

     

1

DIREKTIVA 2004/48/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva SL L 157, 30.4.2004, p. 45–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 74 - 81
2 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu SL L 376, 27.12.2006. p. 36–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 047 Str. 160-192
     
1 Direktiva Vijeća 93/83/EEC od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila  s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje SL L 248, 6.10.1993. p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 77-83
2 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka SL L 77 27.3.1996. p. 20–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 024 Str. 36 - 44
3 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu SL L 167 22.6.2001. p. 10–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 119 – 128
4 Direktiva 2001/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela SL L 272, 13.10.2001. p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 22-26
5 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (kodificirana verzija) SL L 376, 27.12.2006. p. 28–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 218-225
6 Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (kodificirana verzija) SL L 372, 27.12.2006. p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 104-110
7 Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (kodificirana verzija) SL L 111, 5.5.2009. p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 268-274
8 Direktiva 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. kojom se mijenja Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava SL L 265, 11.10.2011. p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 213-217
9 Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi SL L 299, 27.10.2012. p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 002 Str. 253-260
10 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu Tekst značajan za EGP SL L 84, 20.03.2014. p. 72–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11 Uredba (EU) 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu SL L 168, 30.6.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
     
1 UREDBA (EZ) br. 469/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove SL L 152, 16.6.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 064 Str. 166 - 175
2 UREDBA (EZ) br. 1610/96 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 1996. o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja SL L 198, 8.8.1996, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 03 Svezak 063 Str. 97 - 102
3 UREDBA (EZ) br. 816/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. svibnja 2006. o obveznom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s javnozdravstvenim problemima SL L 157, 9.6.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 063 Str. 66 - 72
4 DIREKTIVA 98/44/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma SL L 213, 30.7.1998, p. 13–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 062 Str. 85 – 93
     

1

Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (Tekst značajan za EGP)

SL L 336, 23.12.2015, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2

Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) SL L 78 24.3.2009 1–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 17 Svezak 001 Str. 226 - 267
3 Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Tekst značajan za EGP) SL L 341, 24.12.2015, p. 21–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4 Ispravak Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 341, 24.12.2015.) SL L 71, 16.3.2016, p. 322–322 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
SL L 71, 16.3.2016, p. 322–323 (HU)
SL L 71, 16.3.2016, p. 1–1 (GA)
5 Neslužbena konsolidirana verzija Uredbe (EU) 2015/2424  
     
1 Direktiva 98/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o pravnoj zaštiti dizajna SL L 289 28.10.1998 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 044 Str. 49 - 54
2 Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice SL L 3 5.1.2002 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 024 Str. 45 - 68
3 Uredba Komisije (EZ) br. 2245/2002 od 21. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice SL L 341 17.12.2002 28–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 042 Str. 70 - 95
4 Uredba Komisije (EZ) br. 2246/2002 od 16. prosinca 2002. o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) za registraciju dizajna Zajednice SL L 341 17.12.2002 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 043 Str. 29 – 34
     
1 Direktiva Vijeća 87/54/EEZ od 16. prosinca 1986. o pravnoj zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda SL L 24  27.1.1987, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 024 Str. 13 - 17