Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za intelektualno vlasništvo za 2016. godinu, donesen je 15. srpnja 2016. godine.

Provedba Plana prijma provodi se putem JAVNOG POZIVA za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za intelektualno vlasništvo.
 

Datum objave Sadržaj Dodatak
27.12.2016. Javni poziv  
22.02.2017. Obavijest o završetku postupka profesionalne selekcije