07 | 06 | 2018

Obavijest o programu za zastupnike koji vode postupke pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Ilustracija: Freeimages.com/Marc Garrido i Puig

Obavijest o programu za zastupnike koji vode postupke pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Obavještavamo korisnike o pokretanju programa obuke za žigove i dizajn Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO Trade Mark and Design Education Programme (ETMD EP). Radi se o novom programu obuke koji je posebno oblikovan za zastupnike koji vode postupke pred EUIPO-om.
Obuka će se održavati svake godine i bit će usredotočena na suradnju između EUIPO-a i zastupnika koji vode postupke pred EUIPO-om. Tečaj će držati vodeći stručnjaci iz područja intelektualnog vlasništva zaposleni u EUIPO-u.

Prva u nizu održat će se na engleskom jeziku od rujna 2018. do lipnja 2019. godine u trajanju od 150 nastavnih sati koji uključuju internetsko učenje kao i održavanje izravne nastave u EUIPO-u dva puta po tri dana. Na kraju obuke predviđena je provjera znanja u vidu ispita, a uspješni kandidati će dobiti certifikat EUIPO-a. Potrebno je naglasiti da se ovim certifikatom ne stječe status ovlaštenog zastupnika niti je njegovo stjecanje preduvjet za zastupanje stranaka pred EUIPO-om kao ni poduzimanje bilo koje druge radnje vezane uz Ured.

Broj prijava ograničen je na 100 osoba, a prijave su otvorene od 15. svibnja do 30. lipnja 2018. godine, odnosno do popunjenja slobodnih mjesta.

Za više informacija o programu obuke, kalendaru i školarini molimo posjetite internetsku stranicu ETMD EP.