15 | 07 | 2019

Obavijest o drugom izdanju programa za zastupnike koji vode postupke pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)


Obavještavamo korisnike o održavanju drugog izdanja programa obuke za žigove i dizajn Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO Trade Mark and Design Education Programme - ETMD EP). Radi se o programu obuke koji je posebno oblikovan za zastupnike koji vode postupke pred EUIPO-om.

Program će se održavati na engleskom jeziku od rujna 2019. do lipnja 2020. godine u trajanju od 150 nastavnih sati koji uključuju internetsko učenje kao i održavanje izravne nastave u EUIPO-u dva puta po tri dana. Na kraju obuke predviđena je provjera znanja u vidu ispita, a uspješni kandidati će dobiti certifikat EUIPO-a. Potrebno je naglasiti da se ovim certifikatom ne stječe status ovlaštenog zastupnika niti je njegovo stjecanje preduvjet za zastupanje stranaka pred EUIPO-om kao ni poduzimanje bilo koje druge radnje vezane uz Ured.

Broj prijava ograničen je na 100 osoba, a prijave su otvorene do 30. srpnja 2019. godine, odnosno do popunjenja slobodnih mjesta. Kandidati su prilikom prijave dužni priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 1500 EUR.

Za više informacija o programu obuke, kalendaru i školarini molimo posjetite internetsku stranicu ETMD EP.