01 | 07 | 2019

Objava Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT Pravilnika)


Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori br. 6/2019 dana 19. lipnja 2019. godine objavljen Potvrđeni primjerak izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) usvojila je 2. listopada 2018. Skupština Međunarodne unije za suradnju na području patenata (PCT unije) na svojoj pedesetoj (29. izvanrednoj) sjednici održanoj od 24. rujna do 2. listopada 2018. godine, a stupaju na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Tekst Izmjene i dopune PCT Pravilnika možete pogledati ovdje.