08 | 07 | 2019

Vizualno pretraživanje žigova iz baze podataka DZIV-a putem EUIPO baze podataka TMview


Od 22. lipnja 2019. korisnicima je dostupna usluga vizualnog pretraživanja žigova iz baze podataka DZIV-a putem TMview-a.

Time se Hrvatska priključila velikom broju zemalja Europske unije koje su omogućile vizualno pretraživanje nacionalnih žigova iz nacionalnih baza podataka.

Funkcionalnost u TMview bazi omogućuje pretraživanje sličnosti žigova po grafičkim elementima na način da korisnik učita sliku u za to predviđen okvir, a nakon čega sustav automatski pretražuje žigove koji sadrže slične figurativne elemente.

Upute za korištenje ove funkcionalnosti dostupne su na sljedećoj poveznici.