30 | 08 | 2019

Obavijest korisnicima o 11. izdanju Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) verzija 11-2019.


Obavještavamo korisnike da je 11. izdanje Nicanske klasifikacije, verzija 11-2019, na hrvatskom jeziku dostupno na web stranici Zavoda, a može se pogledati ovdje.