02 | 09 | 2019

Direktiva o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu – poziv dionicima za sudjelovanje u raspravama o korištenju zaštićenog sadržaja u okviru internetskih usluga (Čl.17)


Europska komisija je 28. kolovoza 2019. godine objavila da će 15. listopada 2019. godine organizirati prvi u nizu sastanaka zainteresiranih dionika obuhvaćenih člankom 17. Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima (2019/790): pružatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta, nositelja autorskog i srodnih prava na zaštićenom sadržaju i korisnika. Stoga je Komisija objavila otvoreni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u raspravama.

Dionici koji žele sudjelovati pozvani su ispuniti prijavu do 18. rujna 2019. Broj sudionika ograničen je na 80 a prilikom odabira reprezentativnih organizacija prioritet će dati slijedećim kriterijima:
-    organizacije predstavljaju interese nositelja prava i pružatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta iz članka 17. uključujući korisnike i organizacije za ljudska prava i temeljne slobode
-    organizacije imaju legitiman interes u raspravi o najboljim praktičnim rješenjima za članak 17. jer na njih suradnja izravno utječe
-    organizacije imaju praktična iskustva u primjeni materije regulirane člankom 17.
-    organizacije djeluju na europskoj razini

Raspravama dionika mogu prisustvovati i predstavnici država članica.

Uz rasprave dionika koji će se održati u Bruxellesu, Komisija će ostati otvorena za pisane doprinose svih dionika. Ishod rasprava biti će temelj za izradu Komisijinih smjernica za primjenu članka 17.

Kontakt:  EC-COPYRIGHT-DIALOGUES@ec.europa.eu
Više informacija:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyright-digital-single
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Copyrightart17registration