06 | 12 | 2019

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


KLASA: 112-03/19-010/012
URBROJ: 559-08/4-19-001
Zagreb, 4. prosinca 2019.

Na temelju članka 50.b i članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije (KLASA:112-03/19-01/34, URBROJ:521-TP-01-02-19-1) od 4. ožujka 2019. godine i temeljem Odluke o dopuni Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije (KLASA:112-03/19-01-/34, URBROJ:521-TP-01-02-19-3) od 5. lipnja 2019. godine, u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18), a u vezi s Oglasom KLASA: 112-03/19-010/009, URBROJ: 559-08/4-19-001 od 29. listopada 2019. godine objavljenom na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva uprave dana 31. listopada 2019. godine, koji je obustavljen temeljem Odluke od 22. studenog 2019. godine, KLASA: 112-31/19-010/009, URBROJ: 559-08/4-19-006, Državni zavod za intelektualno vlasništvo ponovno raspisuje

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Opis poslova

Prijavni obrazac