11 | 05 | 2020

Donesen novi Pravilnik o patentu


Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u Republici Hrvatskoj donesen novi Pravilnik o patentu koji je dana 8. svibnja 2020. godine objavljen u „Narodnim novinama“, broj 55/20 i stupa na snagu 16. svibnja 2020. godine. 

Novim Pravilnikom o patentu (dalje u tekstu: novi Pravilnik) osigurava se provedba Zakona o patentu („Narodne novine“, broj 16/20) i određuju pojedinosti, detaljna pravila i obrasci za koje je Zakon izričito propisao njihovo uređenje Pravilnikom.

Obrasci koji se mogu koristiti u postupcima i upute vezano za njihovo ispunjavanje bit će dostupni na mrežnim stranicama Zavoda danom stupanja na snagu novog Pravilnika, kada prestaje važiti prijašnji Pravilnik o patentu („Narodne novine“, br. 117/07, 03/11, 66/11, 145/12, 85/13 i 43/17), osim članka 20. Pravilnika koji stupa na snagu danom stupanja na snagu ugovora o suradnji iz članka 56. stavka 3. Zakona o patentu.

Objavljeni tekst možete vidjeti ovdje.