12 | 05 | 2020

Objava Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT Pravilnik)


Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori broj 2/2020. od 8. svibnja 2020. godine objavljen Potvrđeni primjerak izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT unije) na svojoj pedeset prvoj (22. redovnoj) sjednici održanoj od 30. rujna do 9. listopada 2019. godine, a koje stupaju na snagu 1. srpnja 2020. godine.

Objavljeni tekst možete vidjeti ovdje.