Za stjecanje i održavanje u vrijednosti žiga u Hrvatskoj plaćaju se naknade troškova upravnog postupka u skladu sa Zakonom o naknadama u području intelektualnog vlasništva („Narodne novine“, broj  66/21) i Uredbom o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ("Narodne novine", broj 119/21):

Tijekom postupka za priznanje žiga potrebno je platiti propisane naknade troškova, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.

Navedenim su propisima predviđene  određene olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite žiga.

Tako pojedine kategorije obveznika, uz obavezno podnošenje odgovarajućeg dokaza kojim se dokazuje status ili pripadnost pojedinoj kategoriji, imaju pravo na umanjenje naknada troškova upravnog postupka.

 

1.

PRIJAVA ŽIGA

Prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga potrebno je uplatiti naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave za registraciju žiga:

 

 

VRSTA ŽIGA

ŽIG

INDIVIDUALNI

ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

NAKNADA TROŠKOVA

· 

osnovna (za jedan razred proizvoda ili usluga)

500,00 kn

1.000,00 kn

· 

za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga

150,00 kn

300,00 kn

PRIJAVA DOSTAVLJENA ELEKTRONIČKIM PUTEM

- 20%

- 20%

 

 

 

 

 

 

2.

REGISTRACIJA ŽIGA

 

 

Ako žig udovoljava osnovnim zakonskim uvjetima slijedi objava podataka o prijavi žiga u službenom glasilu Zavoda od koje počinje teći 3-mjesečni rok za prigovor na tu prijavu. Ako prigovor nije podnesen, nakon isteka toga roka Zavod poziva podnositelja da uplati naknadu troškova za desetogodišnje održavanje žiga u vrijednosti i objavu podataka o žigu u službenom glasniku Zavoda. Po uplati naknade tih troškova izdaje se rješenje o registraciji žiga, a žig se upisuje u registar žigova.


 

 

VRSTA ŽIGA

ŽIG

INDIVIDUALNI

ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

NAKNADA TROŠKOVA

· 

osnovna (za jedan razred proizvoda ili usluga)

1.200,00 kn

2.400,00 kn

· 

za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga

300,00 kn

600,00 kn

 

 

 

 

3.

IZDAVANJE ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU

Ako nositelj želi može zatražiti izdavanje isprave o žigu. Zavod će izdati ispravu nakon objave registriranog žiga u službenom glasilu Zavoda ako je nositelj žiga podnio zahtjev za izdavanje isprave o žigu i uplatio naknadu troškova:

 

 

NAKNADA TROŠKOVA

250,00 kn

 

4.

PRODUŽENJE REGISTRACIJE ŽIGA

Razdoblje zaštite registriranog žiga traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga. Registracija žiga može se produžavati neograničen broj puta za razdoblja od deset godina. Za to je potrebno podnijeti zahtjev i platiti tijekom posljednje godine trajanja zaštite naknadu troškova za produženje registracije žiga.

 

 

 

 

 

VRSTA ŽIGA

ŽIG

INDIVIDUALNI

ZAJEDNIČKI ili JAMSTVENI

NAKNADA TROŠKOVA

· 

osnovna (za jedan razred proizvoda ili usluga)

1.200,00 kn

2.400,00 kn

· 

za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga

300,00 kn

600,00 kn

Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju