Za stjecanje i održavanje u vrijednosti industrijskog dizajna u Hrvatskoj plaćaju se naknade troškova upravnog postupka u skladu sa Zakonom o naknadama u području intelektualnog vlasništva („Narodne novine“, broj  66/21) i Uredbom o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ("Narodne novine", broj 119/21):

 

Tijekom postupka za priznanje industrijskog dizajna potrebno je platiti propisane naknade troškova, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.

 

Navedenim su propisima predviđene određene olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite industrijskog dizajna.

 

Tako pojedine kategorije  obveznika, uz obavezno podnošenje odgovarajućeg dokaza kojim se dokazuje status ili pripadnost pojedinoj kategoriji, imaju pravo na umanjenje naknada troškova upravnog postupka.

 

 

1.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prilikom podnošenja prijave za registraciju industrijskog dizajna potrebno je uplatiti naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave industrijskog dizajna:

 

 

NAKNADA TROŠKOVA

· 

osnovna

200,00 kn

· 

dodatna pristojba za svaki sljedeći dizajn sadržan u višestrukoj prijavi

50,00 kn

PRIJAVA DOSTAVLJENA ELEKTRONIČKIM PUTEM

- 20%

 

 

 

 

 

 

2.

REGISTRACIJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

 

 

Ako industrijski dizajn udovoljava osnovnim zakonskim uvjetima Zavod poziva podnositelja da uplati naknadu troškova za prvo petogodišnje razdoblje zaštite industrijskog dizajna i objavu podataka o industrijskom dizajnu u službenom glasilu Zavoda. Po uplati naknade tih troškova izdaje se rješenje o registraciji industrijskog dizajna, a dizajn se upisuje u registar industrijskog dizajna:

 

NAKNADA TROŠKOVA

· 

za jedan industrijski dizajn

400,00 kn

· 

za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave

200,00 kn

 

 

 

 

3.

IZDAVANJE ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU

Ako nositelj želi može zatražiti izdavanje isprave o industrijskom dizajnu. Zavod će izdati ispravu nakon objave registriranog industrijskog dizajna u službenom glasilu Zavoda ako je nositelj industrijskog dizajna podnio zahtjev za izdavanje isprave o industrijskom dizajnu i uplatio naknadu troškova:

 

 

NAKNADA TROŠKOVA

250,00 kn

 

 

4.

PRODUŽENJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

 

Razdoblje zaštite registriranog industrijskog dizajna traje pet godina računajući od datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna. Zaštita industrijskog dizajna može se produžavati za razdoblja od po 5 godina, do najduže 25 godina računajući od datuma podnošenja prijave. Za to je potrebno podnijeti zahtjev i platiti tijekom posljednje godine trajanja zaštite naknadu troškova postupka održavanja.

 

 

 

 

NAKNADA TROŠKOVA

· 

za jedan industrijski dizajn

400,00 kn

· 

za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave

200,00 kn

Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku,

propisani se iznosi udvostručuju