Programi obrazovanja za malo i srednje poduzetništvo

Seminari i predavanja DZIV-a

Jedna od  skupina za koje je poznavanje intelektualnog vlasništva od iznimnog značaja za uspješno poslovanje je malo i srednje poduzetništvo. Zbog toga je  Akademija pripremila programe koji obuhvaćaju uvod u intelektualno vlasništvo, prava intelektualnog vlasništva, informacije o intelektualnom vlasništvu, te poslovne aspekte intelektualnog vlasništva.

Program IP4INNO

IP4INNO (Intellectual Property for Innovation = Intelektualno vlasništvo za inovacije) naziv je  projekta kojeg je financirala Europska komisija kao dio šestog okvirnog programa za istraživanje i inovacije. Glavna svrha projekta je pomoć malom i srednjem poduzetništvu kako bi se unaprijedilo razumijevanje i uporaba prava intelektualnog vlasništva sa svrhom promicanja inovacija i konkurentnosti. U okviru projekta, između ostaloga,  razvijen je skup obrazovnih modula koji se po potrebi mogu kombinirati u nastavne cjeline poput seminara i radionica prilagođenih potrebama pojedine skupine korisnika. Programom obrazovnih modula IP4INNO obuhvaćena su sva važnija područja intelektualnog vlasništva – industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava, te neformalno industrijsko vlasništvo poput znanja i iskustva, poslovnih tajni i povjerljivih informacija, s naglaskom na poslovnu primjenu. Sadržajno program IP4INNO prilagođen je prvenstveno poslovnim konzultantima za mala i srednja poduzeća, ali može biti od interesa i drugim ciljnim skupinama.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo sudjelovao je kao nacionalni koordinator za Hrvatsku u prvom ciklusu projekta IP4INNO (2007-2008) kojeg je provodio konzorcij od 19 partnerskih institucija iz 10 europskih zemalja pod koordinacijom Europskog patentnog  ureda. U okviru toga Zavod je pripremio program obrazovnih modula iz programa IP4INNO na hrvatskom jeziku i uz sadržaj prilagođen hrvatskom zakonodavnom okviru.

Akademija u suradnji sa zainteresiranim partnerima organizira seminare i radionice zasnovane na obrazovnim modulima programa IP4INNO.

U tijeku je drugi ciklus projekta IP4INNO II, kojeg provodi  Europski patentni ured, u kojem se nastavlja daljnji razvoj obrazovnih modula iz  programa IP4INNO.

Ispiši stranicu