Pristojbe i troškovi

Upravne pristojbe i posebni troškovi za podnošenje žalbe

Podnositelj žalbe dužan je platiti upravnu pristojbu i naknadu troškova za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu, najkasnije do isteka roka za žalbu. Ako upravna pristojba i naknada troškova nisu plaćene, žalba će biti odbačena.

Iznos upravne pristojbe za podnošenje žalbe u postupcima priznanja i održavanja prava industrijskoga vlasništva propisan je Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009 i 49/2011) i iznosi 100,00 kn (Tar. br.8.5.).

Naknade troškova za podnošenje žalbe propisane su Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 109/2011) i to za svaki pojedini postupak, kako slijedi:

Patenti (čl.18) – 2.800,00 kn (ako se žalba podnosi protiv rješenja donesenog u postupku povodom zahtjeva za poništaj patenta, iznos naknade troškova uvećava se za 20%)

Žigovi (čl. 28) – 1.800,00 kn (ako se žalba podnosi protiv rješenja donesenog u postupku povodom zahtjeva za poništaj žiga, iznos naknade troškova uvećava se za 20%)

Industrijski dizajn (čl. 33) – 1.100,00 kn

Oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti
proizvoda i usluga
(čl. 40) – 1.000,00 kn

Topografije poluvodičkih proizvoda (čl. 44) – 700,00 kn

Ispiši stranicu
Brzi pretražnik pojmova:

Kalkulator valuta

Iznos: EUR
HRK
Po srednjem tečaju HNB na dan 27.05.2022.