16.12.2016.

Kratki film "25 godina DZIV-a"

Kratki film povodom proslave 25 godina rada Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, autora Milana Majerovića-Stilinovića i produkciji "Izvan Fokusa", uz titlove na engleskom jeziku. pročitaj više »

24.2.2016.

Spot "Stop krivotvorinama i piratstvu na internetu"

Spot Nacionalne kampanje o rizicima kupnje krivotvorenih i piratskih proizvoda pri kupnji putem interneta pročitaj više »

8.6.2011.

WIPO Spot "Razmišljajte Zamišljajte Stvarajte"

WIPO spot o intelektualnom vlasništvu pod pokroviteljstvom DZIV-a pročitaj više »

8.6.2011.

WIPO Spot "Mislite Zamišljajte Stvarajte"

WIPO spot o intelektualnom vlasništvu pod pokroviteljstvom DZIV-a pročitaj više »

8.6.2011.

APAW Spot "Piratstvo je kriminal"

APAW antipiratski spot pod pokroviteljstvom DZIV-a. pročitaj više »

YouTube kanal DZIV-a