Pristojbe i troškovi

Za stjecanje i održavanje u vrijednosti prava industrijskog vlasništva te za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga u Hrvatskoj plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva.

Tijekom postupaka za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti u skladu s važećim zakonima u području industrijskog vlasništva, tijekom postupaka upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda potrebno je platiti propisane upravne pristojbe te naknade u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (izravno u državni proračun).

Navedenim su propisima predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite industrijskog vlasništva.