Izvadak iz registra

Ako Vas zanima određeni prijavljeni ili registrirani industrijski dizajn i svi podaci o istom, od Zavoda možete zatražiti izvadak iz registra. Ono što je bitno istaći je da osim osnovnih podataka vezanih uz industrijski dizajn (datum prijave, registracije, važenja dizajna, pod/nositelja…), iz izvatka možete saznati i sve relevantne promjene koje su se događale tijekom postojanja industrijskog dizajna (od same prijave pa sve do danas) npr. prijenosi prava, licence, prodaje, zalog.
Kada saznate sve potrebno o Vama važnom dizajnu, možete pripremiti podlogu za daljnje poslovne pothvate.

Koristi za naručitelja:    

  • prikaz svih  relevantnih podataka pojedinog industrijskog dizajna,
  • mogućnost donošenja poslovnih odluka (kupnja, prodaja, licenciranje…),
  • izbjegavanje sporova i nepotrebnih troškova.

Osnovne karakteristike usluge:

  • pretraživanje prema pojedinom industrijskom dizajnu,
  • prosječno vrijeme isporuke izvješća je do 15 dana,
  • osnovna cijena: naknada troškova 100 kn / 13,27 EUR1.

Za sve navedene usluge Zavod pretražuje bazu koja sadrži prijavljene i registrirane industrijske dizajne koji vrijede na teritoriju Republike Hrvatske, a prijavljeni su i registrirani nacionalnom prijavom industrijskog dizajna u Hrvatskoj ili međunarodnim putem prema tzv. Haškom sporazumu.
Za informacije o industrijskom dizajnu registriranom u inozemstvu preporučuje se obraćanje nadležnim nacionalnim uredima.

1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450