Politika privatnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: „DZIV“) je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka. Svrha ove politike privatnosti je pružiti sve relevantne informacije o tome koje osobne podatke i na koji način prikupljamo, na koji način ih koristimo i čuvamo te s kime ih smijemo dijeliti. 

VODITELJ OBRADE:                                          

  • DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
    Ulica grada Vukovara 78  10 000 Zagreb
    osobnipodaci@dziv.hr 
    +38516106100

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:

1. OSOBNI PODACI 

1. Kratki pregled pojmova

Osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).
Ispitanik je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora kao što su npr. ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd. (u daljnjem tekstu: ispitanik ili korisnik).
Obrada osobnih podataka - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.
Voditelj obrade - fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. 
Privola - svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. 
Službenik za zaštitu podataka - osoba imenovana od strane voditelja obrade koja vodi brigu o zakonitosti obrade podataka te o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. 

2. Pravni temelji za obradu osobnih podataka

-    obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (ako je primjenjivo)
-    obrada je nužna radi poštivanja zakonskih obveza DZIV-a
-    postojanje privole za obradu osobnih podataka
-    obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
-    obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja.

DZIV u sklopu svoje zakonom propisane djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke za potrebe provođenja postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi (zaštitni znakovi), industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda).
Osim za potrebe provođenja postupaka za priznanja prava industrijskog vlasništva, DZIV prikuplja i obrađuje osobne podatke za potrebe obavljanja propisanih poslova u području autorskih prava i srodnih prava, sukladno Zakonu o autorskom pravu i drugim srodnim pravima. 
Osim propisane zakonodavne i stručne djelatnosti te postupaka priznanja prava, važan dio djelovanja DZIV-a predstavlja informacijska i uslužna djelatnost iz područja intelektualnog vlasništva, te suradnja s ostalim institucijama za provedbu prava intelektualnog vlasništva i potporu inovacijskim ili kreativnim djelatnostima, kao i suradnja s gospodarskim i znanstvenoistraživačkim entitetima. U sklopu prethodno opisanog djelovanja DZIV-a, prikupljaju se osobni podaci na temelju službene ovlasti voditelja ili privola korisnika

3. Prava korisnika ili ispitanika

Ukoliko se osobni podaci korisnika obrađuju na temelju privola, korisnici sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: „GDPR“) imaju sljedeća prava:
-    pravo na informaciju - korisnici mogu u svako doba slanjem zahtjeva na osobnipodaci@dziv.hr dobiti sve informacije o obradi osobnih podataka koji se odnose na njega. DZIV će predmetni zahtjev obraditi u najkraćem mogućem roku i pružiti relevantne informacije podnositelju zahtjeva o učinjenom.
-    pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, kao i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka. Korisnici mogu poslati zahtjev na osobnipodaci@dziv.hr. DZIV će predmetni zahtjev obraditi u najkraćem mogućem roku i pružiti relevantne informacije podnositelju zahtjeva o učinjenom.
-    pravo na brisanje (zaborav) pod uvjetima propisanim člankom 17. GDPR-a. Zahtjev za brisanjem korisnici mogu poslati na osobnipodaci@dziv.hr. DZIV će predmetni zahtjev obraditi u najkraćem mogućem roku i pružiti relevantne informacije podnositelju zahtjeva o učinjenom.
-    pravo na ograničenje obrade pod uvjetima propisanim člankom 18. GDPR-a. Zahtjev za ograničenje obrade korisnici mogu poslati na osobnipodaci@dziv.hr. DZIV će predmetni zahtjev obraditi u najkraćem mogućem roku i pružiti podnositelju zahtjeva relevantne informacije o učinjenom.
-    pravo na prigovor - korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega slanjem zahtjeva na osobnipodaci@dziv.hr. Po dospjelom zahtjevu, za vrijeme ispitivanja zahtjeva DZIV će obustaviti obradu osobnih podataka. 
-    pravo na prenosivost podataka korisnik može ostvariti pod pretpostavkama iz članka 20. GDPR-a slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte na osobnipodaci@dziv.hr. DZIV će predmetni zahtjev obraditi u najkraćem mogućem roku i pružiti relevantne informacije podnositelju zahtjeva o učinjenom.
-    pravo na uskratu/povlačenje privole - korisnik može u svako doba zatražiti od DZIV-a povlačenje privole za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Uskratu privole možete zatražiti putem elektroničke pošte na osobnipodaci@dziv.hr ili telefonskim putem na 01/6106-955. DZIV će predmetni zahtjev obraditi u najkraćem mogućem roku i pružiti relevantne informacije podnositelju zahtjeva o učinjenom.

Osobne podatke korisnika ne dijelimo sa trećim osobama, osim ako to nije na zahtjev korisnika ili takva obveza proizlazi iz zakonske obveze ili obveze proizašle iz međunarodnih ugovora. 

Kontinuirano radimo na zaštiti i sigurnosti našeg informacijskog sustava. Ukoliko imate kakvu primjedbu ili sugestiju, kao i prijedlog za poboljšanje funkcionalnosti, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka. 

2. UPORABA KOLAČIĆA („cookies“)  I PODATAKA O AKTIVNOSTI NA INTERNETU

Kako bio posjet i korištenje službene internetske stranice DZIV-a bilo što ugodnije, funkcionalnije i praktičnije, naša internetska stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, tzv. cookies (kolačići). Kolačići služe da bi internetska stranica radila što bolje te u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja i korištenja. 

Korištenjem i posjetom službene stranice DZIV-a dajete svoj pristanak na upotrebu kolačića. Upotrebu kolačića možete i blokirati, što ne utječe na mogućnost pregledavanja naše internetske stranice, no naglašavamo da neke funkcionalnosti stranice možda neće biti dostupne. 

Što su to cookies (kolačići)?
Da biste razumjeli što su to kolačići, ljubazno vas molimo da pročitate sljedeće. Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet (dalje u tekstu: „uređaj“), koje mogu biti dostavljene neposredno od strane internetske stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe internetske stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za internetsku stranicu i sl. Nakon što opet otvorite internetsku stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama internetska stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako onemogućiti korištenje kolačića?
Ako želite onemogućiti spremanje kolačića na vaš uređaj, možete to učiniti samostalno. Primite na znanje kako bi isto moglo imati negativan učinak na korištenje internetske stranice. 
Kako biste isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.
  
Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s uređaja po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih se pohranjuju privremeni podaci.
  
Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na uređaju nakon zatvaranja programa internetskog preglednika. Pomoću njih se pohranjuju trajni podaci, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenoj internetskoj stranici.

Za više informacija o zaštiti osobnih podataka molimo da proučite važeće propise:
Opća uredba o zaštiti podataka (tzv. GDPR uredba)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)