Postupak zaštite uporabnog modela u Hrvatskoj

Postupak zaštite započinje podnošenjem prijave uporabnog modela, a provodi se u skladu sa Zakonom o patentu i Pravilnikom o patentu.

Zavod u slučaju ispunjavanja uvjeta utvrđuje datum podnošenja i formalno ispituje prijavu.

Uporabnim modelom mogu se štititi samo proizvodi i to oni koji nisu iz područja biotehnologije te koji nisu kemijske i farmaceutske tvari. Pored toga ne mogu se štititi izumi čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu.

Prijava uporabnog modela se ne objavljuje, već se objavljuje registrirano pravo. Ne provodi se pretraživanje stanja tehnike i ne ispituje se novost, inventivna razina i industrijska primjenjivost.

Uporabni model traje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prijave.