Upravljanje kvalitetom

Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (Zavod) 16. prosinca 2021. dodijeljen je certifikat za sustav upravljanja kvalitetom, koji potvrđuje da je sustav uspostavljen u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015. Slijedom zahtjeva norme certifikat se dodjeljuje za trogodišnje razdoblje te se obnavlja na godišnjem nivou od datuma njegovog uspostavljanja, slijedom provedenog nadzornog audita od strane ovlaštene certifikacijske kuće, u okviru opsega sustava upravljanja kvalitetom.

Opseg sustava upravljanja kvalitetom za koji je Zavodu dodijeljen certifikat uključuje provedbu svih postupaka (nacionalnih i međunarodnih) vezanih uz zaštitu prava industrijskog vlasništva iz nadležnosti Zavoda, od podnošenja prijave za zaštitu do priznanja odnosno registracije prava, uključujući postupke prigovora, žalbe i upravnih sporova, te postupaka nakon priznavanja odnosno registracije prava, kao sto su održavanje prava u vrijednosti, upisi i prijenosi prava licencija, izmjene u registrima industrijskog vlasništva koje vodi Zavod te postupci opoziva i poništaja prava.

Uspostavljenom politikom upravljanja kvalitetom Zavod se obvezuje njegovati i razvijati partnerske odnose s korisnicima usluga Zavoda, partnerima, dobavljačima i ostalim zainteresiranim stranama te stalno usklađivati svoje poslovanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima u području djelatnosti Zavoda kao i svim ostalim zahtjevima korisnika usluga Zavoda, pravnog okvira i normi primjenjivih na svoje poslovanje. Zavod će i nadalje  pratiti svjetske trendove i kontinuirano unaprjeđivati svoju tehnološku opremljenost te kontinuirano raditi na prepoznavanju, prevenciji i smanjenju rizika za korisnike usluga, partnere, zaposlenike i ostale zainteresirane strane.

Dobiveni  certifikat potvrđuje uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom kao trajne usmjerenosti Zavoda na potrebe i zadovoljstvo korisnika sustava zaštite intelektualnog vlasništva u pogledu kvalitete i brzine provedbe postupaka zaštite prava i drugih pratećih stručnih usluga, što su najvažnije vrijednosti prema kojima Zavod mjeri i određuje svoju uspješnost.

Zavod nastavlja primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 te kontinuirano analizirati kontekst svog poslovanja i prepoznavati sve zainteresirane strane, kao i njihove potrebe i očekivanja.

Politika upravljanja kvalitetom

Certifikat sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 za razdoblje 16. prosinca 2021. do 15. prosinca 2022.

Certifikat sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015  za razdoblje 12. prosinca 2022. do 12. prosinca 2023.

Certifikat sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015  za razdoblje 12. prosinca 2023. do 12. prosinca 2024.