Informacije i usluge Zavoda

Zavod razvija i održava informacijske servise putem kojih nastoji osigurati kvalitetne informacije korisnicima o svim aspektima zaštite intelektualnog vlasništva.

Naši stručnjaci savjetovat će Vas o svim oblicima zaštite industrijskog vlasništva, pružiti Vam usluge pretraživanja informacija i dobave dokumenata, te organizirati edukaciju iz područja intelektualnog vlasništva.

Ispitivanje potencijala
intelektualnog vlasništva