06 | 07 | 2016

Ugovor iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti tiskom stupa na snagu 30. rujna 2016. godine

Ugovor iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti tiskom stupa na snagu 30. rujna 2016. godine


Kao dvadeseta država članica Kanada je 30. lipnja 2016. ratificirala Ugovor iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti tiskom (dalje: Ugovor iz Marakeša),  čime su ispunjene formalne pretpostavke za stupanje na snagu ovog ugovora (što je u roku od tri mjeseca od dvadesete ratifikacije).

Prije Kanade Ugovor iz Marakeša ratificirale su: Indija, Salvador, Ujedinjeni Arapski Emirati, Mali, Urugvaj, Paragvaj, Singapur, Argentina, Meksiko, Mongolija, Republika Koreja, Australija, Brazil, Peru, Demokratska Narodna Republika Koreja, Izrael, Čile, Ekvador i Gvatemala.

Ugovorom iz Marakeša uspostavlja se međunarodni pravni okvir temeljem kojeg države članice u svom nacionalnom zakonodavstvu u području autorskog prava trebaju urediti iznimke i ograničenja isključivog autorskog prava kojima će biti omogućeno da se objavljena autorska djela bez složenih postupaka reguliranja autorskih prava reproduciraju, distribuiraju i stavljaju na raspolaganje javnosti u formatima koji su prilagođeni potrebama slijepih, osobama s oštećenjem vida ili osobama koje imaju poteškoća u korištenju tiskanih materijala, uz uređenje pravila o prekograničnoj razmjeni primjeraka objavljenih autorskih djela koja su napravljena u pristupačnom formatu temeljem takvih sadržajnih ograničenja autorskog prava.

I u Europskoj uniji, kao i u Republici Hrvatskoj, prepoznata je važnost što skorije ratifikacije i implementacije Ugovora iz Marakeša. Međutim, zbog sporenja između Europske komisije i država članica oko formalnog pitanja nadležnosti za ratifikaciju ovog ugovora (isključiva nadležnost Europske komisije ili zajednička nadležnost), koje se sada rješava na Sudu Europske unije, ratifikacija je odgođena do odluke Suda.